The Trinity, the Madonna and St Dominic, San Domenico Maggiore, Naples

Het is niet onlogisch dat een enscenering van een oratorio van Alessandro Scarlatti wordt uitgevoerd met als uitgangspunt de barokke schilderwerken van Francesco Solimena, Napolitaans schilder en tijdgenoot van Scarlatti. Beide kunstenaars zijn uitgesproken 'barok' in hun aanvoelen van theatrale monumentaliteit en plastische uitdrukking van gevoelens. Met name door de sterke gebarenexpressiviteit in de werken van Solimena.

Scarlatti behoorde tot de
Napolitaanse school, een groep van Napolitaanse operacomponisten in de 17de en 18de eeuw. Belangrijkste vertegenwoordigers waren ook N. Porpora, G.B. Pergolesi, D. Cimarosa, N. Piccinni en F. Durante.

Op Web Gallery of Art wordt het werk Judith with the Head of Holofernes1728-33 gekoppeld aan het Oratoria 'La Giuditta' van Scarlatti. Kijk en geniet!