Palazzo Penne

Palazzo Penne (foto Henk Woudsma)

(foto: Henk Woudsma)

Palazzo Penna aan de Piazzetta Teodoro Monticelli is een zeldzaam voorbeeld van burgerlijke architectuur in Napels uit de vijftiende eeuw. Dit paleis is een van de weinige gebouwen die de aardbeving in 1456 heeft overleefd. Het paleis werd door Antonio Bamboccio da Piperno gebouwd in 1406. Ter herinnering hieraan is op de voorgevel een plakkaat geplaatst waarop staat dat dit in opdracht van Anthony Penna is geweest. Hij was een rentmeester van koning Ladislaus van Durazzo. De bouw heeft een vermenging van de Catalaanse stijl (zoals de boog) met Toscaanse elementen, duidelijk te zien in het gebruik van de rustica. De gevel is bekleed met het familiewapen, de symbolische lelies van het koninklijk hof en met veren als heraldische symbool. Op de omlijsting van de deur is een lint aangebracht met teksten van de Latijnse dichter Marcus Valerius Martialis. De indrukwekkende binnenplaats heeft vijf bogen. Het gebouw werd vervolgens overgeleverd aan familie Rocco, de familie Capani en in 1683 werd het de zetel van de familie Somaschi. Aan het einde van de achttiende eeuw leefde Teodoro Monticelli, een bekend vulkanoloog, in het paleis. Door vele wijzigingen die later zijn aangebracht, het gebruik van particuliere woningen en het slechte onderhoud heeft het aanzienlijke schade toegebracht aan het gebouw. In het jaar 2008 zijn ze gelukkig gestart met de renovatie van het paleis.

Voorportaal Palazzo Penne (foto: Henk Woudsma)

Het wapen met lelies en veertjes
 
Binnenplaats Palazzo Penne (foto: Henk Woudsma)

foto: Henk Woudsma